Tổng quan của Đại học Notre Dame

509559263 d146211447 m Tổng quan của Đại học Notre Dame

Điều

Robin não

bit.ly Trường Đại học của trường Bath của quản lý là một trong những trường kinh doanh lâu đời nhất được thành lập ở Anh. Chúng tôi đã liên tục đạt được cả hai nghiên cứu hàng đầu (thứ 5 tại Anh) và giảng dạy (‘tuyệt vời’) xếp hạng Giáo dục Đại học Học phí Hội đồng Anh (HEFCE) đánh giá và chúng tôi được dành riêng để tích hợp giảng dạy chất lượng cao với nghiên cứu sáng tạo để đạt được tối đa đem lại lợi ích cho sinh viên của chúng tôi.