Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

thi tuong lai tiep dien

Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ:  We’ll be having lunch on the beach this time next week.
Cách dùng:…