Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

thi tuong lai hoan thanh tiep dien

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lại hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động đã đang xảy ra cho tới 1 thời điểm trong tương lai

Ex: I will have been working here for three years by the end of next month. Jane will have been studying …