Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

thi qua khu tiep dien

Thì quá khứ tiếp diễn

Past Progressive – Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm chính xác trong quá khứ, diễn tả 1 hành động đang …