Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng 2,3%

StudServTower study09 9959 Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng 2,3%Theo thông tin từ Phòng Văn hóa và Giáo dục Hoa Kỳ (ECA) trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường ĐH, CĐ tại Hoa Kỳ trong năm học 2009-2010 tăng nhẹ từ 12.823 lên 13.112, tăng 2,3% so với năm học trước.

Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 9 trong các quốc gia có số lượng sinh viên (SV) Hoa Kỳ và có số lượng SV lớn nhất so với các nước khác ở Đông Nam Á.Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) dẫn số liệu từ báo cáo thường niên của Open Doors 2010 về tình hình và xu hướng Hoa Kỳ tăng 3% đến con số 690.923 trong năm học 2009- 2010. Trong đó, số SV Trung Quốc Hoa Kỳ.

Cũng theo báo cáo Open Doors 2010, tổng số SV quốc tế tham gia các chương trình học không lấy bằng tại Mỹ chiếm khoảng 6%, tương đương với 54.803 SV, trong khi đó số SV tham gia chương trình nâng cao tiếng Anh không lấy bằng đã giảm đi 3%. Điều này nói lên rằng có nhiều SV tham gia các chương trình có bằng cấp ngắn hạn và các chương trình trao đổi nhiều hơn, trong khi số SV tham dự lớp đào tạo tiếng Anh lại giảm đi.

Báo cáo Open Doors được xuất bản bởi IIE, dựa trên những phiếu trưng cầu ý kiến của khoảng 3.000 trường ĐH và CĐ đã được kiểm định tại Hoa Kỳ. Báo cáo Open Doors cũng dựa trên sự điều tra các nhà học giả quốc tế tại các trường đại học ở Hoa Kỳ; các SV quốc tế đang học các chương trình nâng cao tiếng Anh dự bị đại học; và những SV Mỹ đang học tập ở nước ngoài.