Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

Phuong Uyen

Du học Anh: 3 suất học bổng du học cho Hồ Ngọc Phương Uyên

Phương Uyên - cô gái Việt được 3 học bổng du học

Du học Anh – Hồ Ngọc Phương Uyên (một học sinh lớp 11 nhận học bổng 85.400 USD, ngày 15-8-2009) vừa cùng lúc được ba trường đại học tại Anh, …