Nhiều cơ hội học bổng tại Texas A&M University

TAMUlogo 300x256 Nhiều cơ hội học bổng tại Texas A&M University  Học bổng và hỗ trợ tài chính của Texas A&M University, Mỹ

  Đất nước: Hoa Kì

  Bậc học: Đại học

  Chuyên ngành : Không giới hạn chuyên ngành.

  Ứng viên cho học bổng : Tất cả học sinh Quốc tế.

Yêu cầu về học bổng:

- Ứng viên phải chứng minh được nhu cầu Tài chính của mình khi nộp đơn.

- Ứng viên phải tự chủ về Tài chính trong năm học thứ nhất.

- Ứng viên có thể nộp đơn đăng kí xin học bổng vào năm thứ 2.

- Để được chấp nhận, ứng viên phải đăng kí một khóa học toàn phần bắt buộc tại Trường Đại học Texas.

- Ứng viên được tài trợ bởi các cơ quan, tổ chức liên hệ Phòng Chương trình tài trợ sinh viên để có hướng dẫn cụ thể.( (979) 845-2550 hoặc e-mail ssp@tamu.edu)

Yêu cầu khi nộp hồ sơ:

Bảng kê khai lợi tức. Học sinh tự do cần có giấy chứng nhận về các khoản Thuế và thu nhập của cha mẹ ( Một số trường hợp cần gửi Bảng kê khai lợi tức theo mẫu của Mĩ – nếu được yêu cầu). Liên hệ Dịch vụ sinh viên Quốc tế nếu có thắc mắc.( (979) 845-1824)

Giấy báo từ ngân hàng bao gồm các mục được yêu cầu sau:

  • Bảng Quyết toán tài khoản Ngân hàng thường và tài khoản tiết kiệm.
  • Tổng số tiền đặt cọc cho tài khoản thong thường vầ tài khoản tiết kiệm.
  • Tổng giá trị của Giấy chứng nhận các khoản đặt cọc và/hoặc tài sản thay thế.

( Nếu bạn có hai tài khoản ngân hàng trở lên trong vòng 12 tháng, nộp số mẫu đơn tương ứng với số tài khoản Ngân hàng)

Một bức thư (của ứng viên) bao gồm:

  • Giải thích lí do bạn cần hỗ trợ tài chính..
  • Cách bạn tự chủ tài chính ban đầu và lí do không đủ kinh phí hoàn tất khóa học.
  • Đưa ra dẫn chứng xác thực về yêu cầu của bạn.
  • Bổ sung thêm các thay đổi ( về tình hình kinh tế quốc gia, thiên tai) ở nước bạn có thê ảnh hưởng tới khả năng bạn hoặc gia đình nhận được tài trợ.

Thời gian học nếu nộp đơn : Học kì hè năm 2012

Deadline: Ngày 1 tháng 4 năm 2012.

Nguồn : Scholarship Planet