Middlesex Bắt đầu Campus ở Ấn Độ

4135671233 565c410712 m Middlesex Bắt đầu Campus ở Ấn Độ

Điều

Kamaldeep Singh


Phần

một trong hai bộ phim ủy trưng bày các cơ sở của trường Middlesex. Bắn trong một ngày và chỉnh sửa trong hai, phần này làm nổi bật khuôn viên Hendon. Tôi đã chơi một chút với tốc độ khung hình ở đây cùng với độ bão hòa màu sắc để làm nổi bật dòng chảy của người dân vào sự kiện này, cũng như chọn ra những người giúp việc Middlesex và áo màu đỏ tươi của họ. Tôi nghĩ rằng đó là đôi chút vui vẻ thú vị – tránh quá nhiều của các liên lạc của công ty. Phần hai sẽ có Trent Park khuôn viên trường – đó là vô cùng lá và đẹp như tranh vẽ (thời tiết cho phép: 0))