Lý do để truy cập vào thành phố Nottingham

273520971 e059f9c73a m Lý do để truy cập vào thành phố Nottingham

Bài viết của Travis Olague

Đại học Nottingham đã sản xuất một bộ phim mới kỷ niệm đẳng cấp thế giới giảng dạy và học tập, cắt cạnh nghiên cứu và đời sống sinh viên sôi động về giải thưởng hai của mình chiến thắng các cơ sở ở nước ngoài. Mô tả của The Times của Anh gần nhất có một trường đại học toàn cầu thực sự hiện nay có hơn 7000 sinh viên đến từ 70 quốc gia trên toàn thế giới đang theo học tại các trường Nottinghams ở Trung Quốc và Malaysia. Những trường này đưa ra duy nhất cho sinh viên học tập ở nước ngoài thông qua các chương trình Universitys đổi liên Campus cũng như cơ hội cho sinh viên quốc tế du học tại Malaysia và Trung Quốc thông qua du học Chương trình của nó.
Video Rating: 4/5