Khám phá The Town Bangor – Gwynedd

2206869673 3b16c0eaf5 m Khám phá The Town Bangor   Gwynedd

Điều

Simon Haughtone

Hannah Frances là một năm sinh viên Tâm lý học đầu tiên. Đây là nhật ký Tuần Welcome. Tìm hiểu những gì cô nhận được trong tuần đầu tiên của cô tại Đại học Bangor. Bangor hơn, xin vui lòng truy cập BangorTV (www.bangor.ac.uk.