Khám phá nghệ thuật của Edinburgh

7035929523 7fb4910046 m Khám phá nghệ thuật của Edinburgh

Điều

Paul McIndoe

Đại học Edinburgh quốc tế hoan nghênh và tự hào kết hợp truyền thống với sự đổi mới, di sản với trailblazing và thông tin học tập xuất sắc với một nền văn hóa cởi mở thân thiện. Bạn sẽ tìm thấy tất cả những điều này trong một thành phố truyền cảm hứng và sôi động nhất của Châu Âu.
Video Rating: 4/5