Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

Huck Centre

Du học Anh: Học bổng Huck Centre

university-of-reading

Du học Anh: Thông tin về học bổng Huck Centre các ngành kinh doanh tại University of Reading nước Anh, dành cho các sinh viên quốc tế.

Ngành học: Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại, Marketing và Quản lý quốc tế.

Bậc học: Thạc …