Hơn 300 ngôn ngữ được nói ở London – Melting Pot đa ngôn ngữ

169501848 710acf44c4 m Hơn 300 ngôn ngữ được nói ở London   Melting Pot đa ngôn ngữ

Điều

bởi việc làm và tuyển dụng song ngữ – London, Vương quốc Anh và châu Âu