Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

Học viện Sheffield Springs

Trường học Anh cấm học sinh dùng tiếng lóng

truong hoc anh Sheffield springs

Du học Anh: Học viện Sheffield Springs của Anh đã ra quyết định cấm học sinh sử dụng tiếng lóng trong trường, các học sinh sẽ chỉ được sử dụng tiếng Anh chuẩn mực khi ở trong khuôn viên trường học….