Du học Anh: Học bổng UCLAN Scholarship Scheme

uclan 300x225 Du học Anh: Học bổng UCLAN Scholarship SchemeDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng UCLAN Scholarship Scheme dành cho sinh viên quốc tế tại University Central Lancashire.

Tên đầy đủ: UCLan Scholarship Scheme

Đất nước: Anh Quốc

Trường học: University Central Lancashire – UCLan

Bậc học: Sau Đại học

Ngành học: Tất cả các ngành mà trường có thể đào tạo: http://www.uclan.ac.uk/information/courses/index.php

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế (Không phải quốc tịch Châu Âu)

Mô tả học bổng:

University of Central Lancashire trân trọng thông báo sẽ cung cấp một loạt chương trình học bổng cho năm học 2012-2013 dành cho sinh viên quốc tế tự chủ tài chính mà sẽ bắt đầu tham gia chương trình học toàn thời gian của trường bắt đầu từ tháng 9, năm 2012.

Học bổng này nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế được theo học tại trường dưới hình thức tài trợ tài chính chi phí học bán phần (Học bổng này sẽ chi trả 50% học phí cho mỗi năm trong suốt chương trình học của sinh viên)

Sinh viên phải chịu trách nhiệm cho việc thanh toán phần còn lại của học phí và chi phí sinh hoạt cho chương trình học của họ

Điều kiện:

  • Ứng viên phải nhận được đơn nhập học cho trình học Đại học toàn thời gian tại University of Central Lancashire cho kỳ nhập học vào tháng 9, năm 2012
  • Học bổng này không được chuyển đổi và chỉ có giá trị cho sinh viên bắt đầu chương trình học vào tháng 9, năm 2012
  • Học bổng này chỉ dành cho sinh viên quốc tế tự chủ tài chính
  • Ứng viên phải tự chi trả học phí, chi phí sinh hoạt… (VD: Học phí toàn phần sẽ được chi trả bởi chính bản thân họ hoặc gia đình của họ)
  • Ứng viên hiện không đang giữ bất kỳ học bổng hoặc tài trợ tài chính từ bất kỳ tổ chức nào khác khi được nhận học bổng này
  • Chương trình học mà ứng viên đăng ký theo học tại trường phải kéo dài ít nhất 1 năm học
  • Ứng viên phải là sinh viên lần đầu đăng ký theo học tại University of Lancashire
  • Đối với sinh viên Việt Nam: Ứng viên chỉ có thể đăng ký học bổng này thông qua dịch vụ của INEC tại Việt Nam

Cách thức đăng ký: Qua Email tới địa chỉ international@uclan.ac.uk (Tải về đơn đăng ký tại: http://www.uclan.ac.uk/information/international/files/Application_form_and_questionnaire.docx)

Hạn chót đăng ký: Ngày 30, tháng 6, năm 2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau: http://www.uclan.ac.uk/information/international/scholarships.php

Thông tin về các học bổng du học New Zealand, du học Canada, du học Singapore, du học Tây Ban Nha… mời các bạn tham khảo trên website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·