Học bổng toàn phần trao đổi ngắn hạn tại Anh 2016

Wellcome Trust hân hạnh trao tặng các suất học bổng trao đổi ngắn hạn cho sinh viên các ngành Sức khỏe cộng đồng và Y học nhiệt đới tại các tổ chức học thuật ở các nước có mức thu nhập thấp hoặc trung bình.

Divest London at Wellcome Trust 1 1024x501 Học bổng toàn phần trao đổi ngắn hạn tại Anh 2016

Đây là học bổng trao đổi ngắn hạn cao cấp nhất trong chuỗi các học bổng nghề nghiêp, nhằm xây dựng năng suất bền vững trong lĩnh vực nghiên cứu. Các nghiên cứu này có tiềm năng đem lại ích lợi cho sức khỏe con người và vật nuôi tại các quốc gia có mức thu nhập thấp và trung bình.

Thông tin có thể bạn quan tâm:

Wellcome Trust là một quỹ từ thiện quốc tế độc lập, được thành lập với mục đích giúp nâng cao sức khỏe người dân- vì sức khỏe tốt giúp cuộc sống tươi đẹp hơn.

Học bổng đặc biệt khuyến khích các đơn đăng kí từ các nhà nghiên cứu tại các quốc gia chưa có mức thu nhập cao đang làm việc tại nước ngoài và có nguyện vọng quay trở về nước.

Bậc học: Học bổng trao đổi có giá trị với các ứng viên theo học một chương trình nghiên cứu tại một tổ chức học thuật tại các nước có mức thu nhập thấp và trung bình.

Ngành học: Các nghiên cứu được thực hiện nhằm hiểu và cải thiện sức khỏe cộng đồng và nền y học nhiệt đới ở mức độ địa phương, quốc gia và toàn cầu. Sức khỏe cộng đồng và y học nhiệt đới bao gồm rất nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.

Ngành học: Học bổng có giá trị với các ngành  học sau:

 • - Demographic, social science and health economic studies
 • - Epidemiological, field and community based studies
 • - Field and community- based studies.
 • - Health care systems and policy research
 • - Measurement of infectious and chronic disease burden
 • - Population studies
 • - Clinical trials and case control studies
 • - Determinants of disease susceptibility and resistance
 • - Studies of disease mechanisms in the natural host
 • - Immunity or resistance in natural hosts of vectors.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị tối đa 5 năm và  hỗ trợ:

 • - Mức lương cơ bản cho các học giả.
 • - Chi phí nghiên cứu ( đồ tiêu dùng, trang thiết bị, di chuyển, trang bị kĩ thuật, hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát ngoài trời và thu thập dữ liệu).
 • - Học phí của các khóa học phù hợp và chính đáng.
 • - Quản lí nghiên cứu và chi phí bảo trì.
 • - Các khoản chi phí phát sinh để tham gia các hội nghị khoa học và học thuật.
 • - Chi phí cho các buổi nói chuyện với công chúng.

Mức lương được dựa trên mức chi trả của cơ sở quản lí học giả và phải được thông qua bởi lãnh đạo cơ sở đó. Mức lương này xứng đáng với mức độ cạnh tranh của học bổng và đảm bảo học giả có thể tập trung toàn thời gian vào nghiên cứu.

Nếu học giả đang nhận lương từ cơ quan quản lí, tiền lương này sẽ được dùng để chi trả cho nhân viên thay thế trong thời gian trao đổi. Học giả không được nhận lương thêm từ một nguồn khác trong quá trình nhận học bổng.

 • - Wellcome Trust sẽ chi trả các chi phí phát sinh hợp lí khi học giả làm nghiên cứu hoặc tập huấn với các đối tác ở nước ngoài.
 • - Các chi phí phục vụ nghiên cứu (bao gồm cả lương cho học giả) không được vượt quá 100 000 bảng/năm.

Thời hạn học bổng: tối đa 5 năm.

Số lượng học bổng: không rõ.

Yêu cầu: Mỗi học bổng đều có các tiêu chí riêng. Ứng viên nên kiểm tra cẩn thận các yêu cầu này để chắc chắn rằng mình đủ điều kiện ứng tuyển.

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Wellcome Trust sẽ xét duyệt các đơn đăng kí trong lĩnh vực Sức khỏe cộng đồng và Y học nhiệt đới, bao gồm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm trong phạm vị lĩnh vực trên. Các nghiên cứu này tập trung vào các bệnh đã biết và có thể kiểm soát (trên cả người và động vật), phù hợp với y tế địa phương, quốc gia và quốc tế. Các lĩnh vực bao gồm:
– Là công dân của một nước có thu nhập thấp hoặc trung bình, đồng thời tốt nghiệp ngành lien quan tới lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và y học nhiệt đới (ví dụ như khoa học xã hội hoặc khoa học y sinh, thú y, vật lí, khoa học hoặc toán học). Ứng viên cần có bằng tiến sĩ (PhD) và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm postdoc; hoặc tốt nghiệp ngành y với chứng nhận cấp cao tương đương thành viên của Hội các nhà vật lí đại học Hoàng gia Anh (đủ tiêu chuẩn tham gia tập huấn chuyên gia cấp cao); hoặc được nhìn nhận như một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với ngành; và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu.
– Các ứng viên không có bằng tiến sĩ nhưng được đào tạo bậc Thạc sĩ hoặc Cử nhân và có kinh nghiệm nghiên cứu đáng kể- như có các công trình được công bố hoặc xuất bản có thể được xét duyệt.
– Ứng viên nên có các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đã chọn.
Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh hoặc trình độ ngoại ngữ để đủ điều kiện nhập học.
Học bổng đặc biệt khuyến khích các đơn đăng kí từ các nhà nghiên cứu tại các quốc gia chưa có mức thu nhập cao đang làm việc tại nước ngoài và có nguyện vọng quay trở về nước.

Thời hạn nhận hồ sơ: Các hồ sơ đăng kí sẽ được xét duyệt 3 lần một năm. Lần duyệt sơ bộ tiếp theo vào ngày 24/05/2016. Lần duyệt chính thức vào 27/07/2016.

Với các hồ sơ nộp trước hạn 8/12/2015, lần xét duyệt chính vào ngày 26/02/2016.

Phương thức nạp đơn: Ứng viên cần hoàn thành và nộp hồ sơ online.

Hồ sơ bao gồm:

Chi tiết các khoản chi phí đề nghị (sử dụng cho nghiên cứu).
Thông tin về sự tham gia của con người, các mẫu sinh học và dữ liệu cá nhân.
Thông tin về sự tham khảo, hướng dẫn và khai thác thương mại.
Thông tin chi tiết về các đối tác chính.
Các thông tin khác được yêu cầu.
Tải mẫu đơn đăng kí tại: http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@sf_cross_cutting_activities/documents/web_document/wtp059961.pdf

Xem thêm thông tin: http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Funding-schemes/Fellowships/Public-health-and-tropical-medicine/WTD025884.htm

Từ khóa: