Du học Anh: Học bổng tiến sỹ quốc tế

uni of edinburgh 300x184 Du học Anh: Học bổng tiến sỹ quốc tếDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng tiến sỹ quốc tế có bề dày lịch sử 300 năm tại University of Edinburgh dành cho sinh viên quốc tế.

Đối tượng: sinh viên quốc tế

Ngành học: Khoa học và kỹ thuật

Cấp độ: PhD

Nhà cung cấp học bổng: University of Edinburgh

Đất nước:  Anh

Điều kiện:

Vui lòng ghi chú những điều kiện cần thiết để đăng ký học bổng quốc tế trên của trường; bạn phải có trách nhiệm chi trả phần chi phí sinh hoạt khi du học, bạn phải có thành tích học tập xuất sắc và tìêm năng nghiên cứu lĩnh vực mà bạn muốn theo đuổi cùng với người hướng dẫn hỗ trợ việc đăng ký học bổng của bạn.

Mô tả học bổng:

Kế hoạch của chương trình học bổng trên được đề ra nhằm gíup dỡ các nghiên cứu sinh xuất sắc ở School of Chemistry sinh sống bên ngoài Vương quốc Anh và cộng đồng Châu Âu bằng việc cung cấp một số hỗ trợ về chi phí đào tạo và hướng dẫn. Học bổng hướng đến các ứng viên nước ngoài tham gia chương trình PhD hệ chính quy tại School of Chemistry năm học 2012-2013, trong thời hạn từ ngày 1/9/2012 đến ngày 1/6/2013. Giá trị thấp nhất của 10 học bổng trên sẽ được quy định cụ thể trong năm học 2012-2013. Mỗi học bổng trị giá £5,000 mỗi cá nhân sẽ được cấp trong suốt 3 năm. Học bổng sẽ được sử dụng phục vụ cho phí đào tạo và các chi phí sinh hoạt chung. Học bổng sẽ độc lập với các chương trình học bổng toàn phần khác như là Dorothy Hodgkins Postgraduate Award, Commonwealth Scholarship hoặc School Studentship. Tuy nhiên, người nhận có thể được nhận thêm các phần hỗ trợ khác.

Cách thức đăng ký: trực tuyến.

Hạn chót đăng ký học bổng: 1/2/2012

Click vào link này để biết thêm chi tiết: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/tercent-phd

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·