Học bổng Tiến sĩ và Thạc Sĩ

University of Edinburgh 300x199 Học bổng Tiến sĩ và Thạc SĩDu học Anh: Học bổng Tiến sĩ và Thạc Sĩ nghiên cứu các chuyên ngành Lịch sử, Văn học Hy lạp và Khảo cổ học tại University of Edinburgh, Anh 2012-2013

Đất nước: Anh

Đơn vị cấp học bổng: University of Edinburgh

Chuyên ngành: Sau Đại học

Trình độ: Lịch sử, Văn học Hy lạp và Khảo cổ học

Đối tượng: Tất cả các sinh viên quốc tế (Ngoại trừ ứng viên EU).

Sơ lược về học bổng:

Học bổng có giá trị là học phí 1 năm học thuật theo tỉ giá tiền tệ tại EU. Ứn viên nhận học bổng cần có khả năng thích ứng với dự khác biệt về chi phí giữa nước nhà và Quốc tế. Sinh hoạt phí, phí đầu vào nghiên cứu và kinh nghiệm trợ giảng không được cung cấp và yêu cầu đối với học bổng này.

Yêu cầu:

Ứng viên được yêu cầu có bằng Cử nhân danh dự của Anh hoặc là bằng cấp tương ứng đối với các chuyên ngành trên.

Ứng viên cần thể hiện trình độ học thuật xuất sắc tương ứng với các chuyên ngành đăng ký

Hình thức nộp đơn: online

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 1 tháng 2 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/uk-eu/humanities/history-classics-archaeology/school-scholarships

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·