Du học Anh: Học bổng The Balsdon/ Hugh Last

hoc bong du hoc Anh Du học Anh: Học bổng The Balsdon/ Hugh LastDu học Anh: Học bổng The Balsdon/Hugh Last các ngành nghệ thuật, nhân học và khoa học xã hội tại trường British School of Rome.

Đất nước: Anh

Trường học: British School of Rome (BSR)

Bậc học: Cao học/ Nghiên cứu sinh

Ngành học: Khảo cổ học, lịch sử nghệ thuật, lịch sử,văn hóa xã hội của Italia, từ thời tiền sử đến thời kỳ hiện đại.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế.

Điều kiện đăng ký:

1.Phải là công dân nước Anh hoặc các nước thuộc Khối Thịnh Vượng Chung hoặc đã và đang học tập, nghiên cứu bậc học cao học tại các trường ĐH, Học viện giáo dục ở Vương Quốc Anh.

2.Hoàn thành trước tháng 10/2011, cư trú ít nhất 4 năm tại Vương Quốc Anh, hoặc có bài đăng, nghiên cứu tại các Học viện giáo dục sau Đại Học ở Vương Quốc Anh.

3.Giấy tờ chứng minh quốc tịch và xác nhận của nơi cư trú (nếu được yêu cầu).

4.Ưu tiên các ứng viên đã nộp đơn, đăng ký hoặc đang làm việc tại một trường Đại Học ở Vương Quốc Anh hoặc các nước thuộc khối Thịnh Vượng Chung.

5.Việc cư trú sẽ được đảm bảo trong suốt năm học.

Mô tả học bổng: Những học bổng trên được mở dành cho các học giả thông thường có bài đăng ở một trường đại học tại Vương Quốc Anh. Ngoài việc theo đuổi các nghiên cứu cá nhân, các nghiên cứu sinh đưoc kỳ vọng tạo ra một niềm hứng thú lớn lao trong công việc của những người nhận giải ở BSR, đặc biệt là đối với lĩnh vực, chuyên môn riêng của họ.Họ sẽ được yêu cầu tổ chức một bài giảng trước công chúng.

Cách thức đăng ký: Qua đường bưu điện.

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 17, tháng 1, năm 2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.bsr.ac.uk/wp-content/uploads/BHL-Information-2012-13.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·