Học Bổng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ngành Triết Học

greenwich uni 300x169 Học Bổng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ngành Triết Học Du học Anh: Học Bổng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ngành Triết Học nghiên cứu về Sự đóng góp của phụ nữ trong công tác liên kết xã hội trong cộng đồng dân cư ven biển, Đại Học Greenwich, Anh 2012.

Đất nước: Anh

Trường học: University of Greenwich

Bậc học: Thạc Sĩ/ Tiến Sĩ

Chuyên ngành: Đóng góp của phụ nữ trong công tác liên kết xã hội trong cộng đồng dân cư ven biển.

Đối tượng: Tất cả các ứng viên Quốc tế

Sơ lược học bổng du học:

Học bổng dành cho ứng viên nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong việc liên kết xã hội trong cộng đồng dân cư ven biển ở 4 nước châu Âu ( Bỉ, Anh, Pháp và Hà Lan)

Nội dung sát hạch các ứng viên sẽ chú trọng về các vấn đề:

  • Tình trạng việc làm, thu nhập, sức khỏe và giáo dục của phụ nữ.
  • Nhận thức và cảm nhận về sự an toàn và quyền tự do của phụ nữ.
  • Sự truy cập và xây dựng mạng lưới giữa phụ nữ và cộng đồng.
  • Sự tham gia của phụ nữ vào công việc của tổ chức nghiên cứu

Điều kiện:

  • Có điểm IELTS ở mức tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL 100 ibt (600 pbt).
  • có thành tích học tập xuất sắc ở bậc học Cử Nhân hoặc Thạc Sỹ trong những ngành có liên quan với ngành học mà học bổng đưa ra
  • Ứng viên phải có sự hiểu biết cơ bản sự khác nhau giữa công việc giảng dạy và nghiên cứu trong tổ chức giáo dục trong việc tiếp cận công việc và động lực, ý thức cá nhân

Cách thức đăng ký: Qua Email

Hạn chót: Ngày 31, tháng 1, năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và hồ sơ đăng ký: http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/613900/PGRO_GMI_2_11.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·