Học bổng Thạc sĩ tại University of Warwick

du hoc anh university of warwick 300x201 Học bổng Thạc sĩ tại University of WarwickDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật, khoa học, Khoa học xã hội và Y tại University of Warwick 2012.

Đất nước: Anh

Đại học: University of Warwick

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Nghệ thuật, khoa học, Khoa học xã hội và Y…

Đối tượng: Tất cả các sinh viên quốc tế

Sơ lược về học bổng du học:

The University of Warwick cấp 3 suất học bổng trị giá £17,000 dành cho 3 ứng viên quốc tế xuất sắc có mong muốn học và nghiên cứu bậc Thạc sĩ tại trường năm học 2012.

Yêu cầu:

Để nộp đơn cho chương trình học bổng du học trên ứng viên cần có bằng tốt nghiệp Đại học trễ nhất là 2/3/2012. Ngoài ra, trong quá trình xét duyệt học bổng ứng viên có thể được yêu cầu nộp bản tóm tắt về thành tích cá nhân.

Hình thức nộp đơn: Online

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 2 tháng 3 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www2.warwick.ac.uk/services/international/apply/scholarships/international_office_masters/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·