Học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học xã hội, University of Southampton

hoc bong khoa hoc xa hoi Anh 2012 300x200 Học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học xã hội, University of SouthamptonDu học Anh: Thông tin chương trình học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học xã hội chuyên ngành Thống kê xã hội và Nhân Khẩu học (the Division of Social Statistics and Demography) tại University of Southampton, Anh, 2012.

Quốc gia: Anh

Ngành : Khoa học Xã hội và Truyền thông, Nhân văn

-Chuyên ngành : Nhân học

Bậc học: Thạc sĩ

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế.

Sơ lược về học bổng:

Ngành Thống kê xã hội và Nhân Khẩu học (the Division of Social Statistics and Demography) tại University of Southampton, Anh được đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới trong nghiên cứu về khảo sát nhân khẩu học, thu thập thống kê dữ liệu,phân tích chính sách xã hội. Tại Anh,chất lượng ngành Nhân khẩu học tại University of Southampton được đánh giá đứng hàng thứ 3 với GPA là 3 và ngành Thống kê đứng vị trí thứ 2 với GPA 2.75. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế trị giá £5,000 cho 1 năm học thuật tại trường bắt đầu từ tháng 10/2012.

Yêu cầu : Ứng viên cần có bằng Đại học với chuyên ngành tương ứng loại tốt nghiệp giỏi (an upper second class honours) và có mong muốn tiếp tục nghiên cứu thêm ở bậc Tiến sĩ trong tương lai.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30 tháng 3 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ : Qua đường Bưu điện

Thông tin chi tiết xem tại :

http://www.soton.ac.uk/assets/imported/transforms/peripheral-block/UsefulDownloads_Downloa /F747291C602D411BAC1CAF50DFBC08A4/social_sciences_masters_scholarship.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·