Học bổng thạc sĩ của khoa du lịch tại Bournemouth University

hoc bong thac si khoa du lich 300x180 Học bổng thạc sĩ của khoa du lịch tại Bournemouth UniversityDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng thạc sĩ của khoa du lịch tại Bournemouth University, Anh 2012 dành cho công dân các nước Brazil, Việt Nam, Hàn quốc, Nga, Đài Loan

Quốc gia: Anh

Ngành: Lữ hành, Du lịch và Khách sạn

-Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành

Bậc học: Thạc sĩ

Trường học: Bournemouth University

Đối tượng đăng ký: Sinh viên quốc tế

Sơ lược học bổng:

Học bổng được trao hàng năm bởi trưởng khoa du lịch của Bournemouth University

Số lượng: 1 học bổng 50% và 2 học bổng 25%

Yêu cầu: Sinh viên phải là công dân của các nước Brazil, Việt Nam, Hàn quốc, Nga, Đài Loan

Gửi đơn trước ngày: Ngày 31 tháng 05 năm 2012 hoặc Ngày 1 tháng 11 năm 2012

Phương thức: Email: askBUstudents@bournemouth.ac.uk

Thêm Thông tin: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/sm_dean_scholarship.html

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·