Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

hoc bong tai Anh

Cơ hội giành học bổng du học Anh tại trường Sussex Downs

Trường cao đẳng Sussex Downs

I. Giới thiệu chương trình học bổng

Cao đẳng Susex Downs cung cấp 2 suất học bổng trị giá 15% học phí cho khóa học A-level và 10 suất học bổng trị giá 10% học phí cho khóa học A-level và khóa dự bị.

Các suất học bổng được trao cho các sinh viên quốc tế dựa vào kết quả …