Học bổng SISCM bậc Thạc sĩ tại Brunel University, 2012

Brunel university 300x200 Học bổng SISCM bậc Thạc sĩ tại Brunel University, 2012Du học Anh: Thông tin về chương trình học bổng SISCM bậc Thạc sĩ tại Brunel University, 2012, Anh dành cho các ứng viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc

Quốc gia: Anh

Ngành: Khoa học máy tính

-Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Toán học

Bậc học: Thạc sĩ

Đơn vị cấp học bổng: Brunel University

Sơ lược về học bổng:

Sinh viên chiến thắng học bổng sẽ có vinh dự trở thành Đại sứ cho trường trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại Brunel. Trách nhiệm của Đại sứ được thiết kế đảm bảo phù hợp với chương trình học thuật và không ảnh hưởng đến thời gian học tập ( trung bình thời gian dành cho vai trò Đại sứ không quá 1 tiếng/ tuần). Trách nhiệm của 1 Đại sứ bao gồm: Viết blog về đời sống sinh viên tại SISCM và Brunel. Tổng hợp cung cấp hồ sơ sinh viên cho trường và nhật báo của trường (cả ấn phẩm online và in); tham gia chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập tại SISCM and Brunel trong các sự kiện truyền thông quảng bá hình ảnh của trường đến các sinh viên tương lai. Các hình thức chia sẻ cũng vô cùng phong phú như thông qua hệ thống truyền thông xã hội, online chats, hay trò chuyện trực tiếp tại các sự kiện tổ chức tại trường.

Yêu cầu: -Ứng viên đã được nhận vào học tại Khoa Công Nghệ Thông Tin và Toán học (School of Information Systems Computing and Mathematics), bậc Thạc sĩ cho niên khóa 2012/2013 tại Brunel University.

- Nhà trường có thể yêu cầu ứng viên nộp thêm một bản chứng nhận khả năng Tiếng anh ngoài bản mà ứng viên đã nộp khi nộp hồ sơ nhập học tại trường trước đó.

- Trường sẽ dành 1 khoảng thời gian cần thiết cho ứng viên chuẩn bị các giấy tờ và chứng nhận mà ứng viên đã liệt kê trong hồ sơ xin học bổng.

Lưu ý: Ứng viên nên đảm bảo rằng hồ sơ nhập học của mình được gửi đến Admissions Office trước ngày 1/6/2012 . Điều này sẽ giúp trường có đủ khoảng thời gian cần thiết để thẩm định hồ sơ xin học bổng toàn diện và chính xác hơn. Nếu cho đến thời gian nêu trên hồ sơ của ứng viên vẫn chưa được gửi đến Admissions Office nhà trường không đảm bảo rằng hồ sơ của bạn được xét

Gửi đơn trước ngày: gày 2 tháng 7 năm 2012

Phương thức: Thư điện tử

Thêm Thông tin: http://www.brunel.ac.uk/siscm/postgraduate-studies/scholarship?gclid=CP3q4rr0oa8CFUd66wodikdcXg

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·