Học bổng sau Đại học tại Kingston University London

hoc bong kingston university 300x125 Học bổng sau Đại học tại Kingston University LondonDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng sau Đại học tại Kingston University London, Anh, 2012 dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc

Quốc gia: Anh

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Khoa học máy tính, Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Luật, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Y tế và sức khỏe

-Chuyên ngành: Dược, Hóa học, Kế toán, Khoa học Máy tính, Khoa học Môi trường, Khoa học về Sức khỏe, Kiến trúc, Kinh doanh, Kinh tế, Nghệ thuật, Quản lý Giáo dục, Tài chính, Thiết kế

Bậc học: Sau Đại Học

Nhà tài trợ học bổng: Kingston University London

Đối tượng đăng ký: Sinh viên quốc tế

Ngành học: các khóa học tại trường: http://www.kingston.ac.uk/postgraduate/courses/

Sơ lược học bổng:

Kingston University dành tổng cộng £ 250000 mỗi năm cho các suất học bổng. Mỗi sinh viên quốc tế sẽ nhận £ 3300. Học bổng dành cho khóa học tháng 9/2012 và tháng 1/2013 và dựa trên thành tích học tập, mong ước của ứng viên khi tham gia khóa học và dự định sau khi hoàn tất chương trình

Yêu cầu: Sinh viên quốc tế

Ứng viên đã nhận được thư mời nhập học cho khóa học 2012-2013 tại Kingston University

Ứng viên không đang đăng ký cho bất cứ khóa học sau đại học nào tại Kingston University

Gửi đơn trước ngày: Ngày 31 tháng 05 năm 2012

Phương thức: Email: scholarships@kingston.ac.uk

Thêm Thông tin: http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/postgraduate-scholarships/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·