Học bổng sau đại học tại Bournemouth University

hoc bong sau dai hoc anh 300x225 Học bổng sau đại học tại Bournemouth UniversityDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng sau đại học tại Bournemouth University, 2012, Anh Quốc dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.

Quốc gia: Anh

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Khoa học máy tính, Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Lữ hành, Du lịch và Khách sạn, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Y tế và sức khỏe

Bậc học: Sau Đại Học, Thạc sĩ

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Các ngành được nhà trường đào tạo.

Đơn vị cung cấp học bổng: Bournemouth University

Mô tả học bổng:

Học bổng là những khoản hỗ trợ học phí. Ứng viên phải thể hiện thành tích học tập sắc xuất (tương đương với UK 1st class Honours degree và được đánh giá bởi NARIC). Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên sẽ là một minh chứng đầy tin cây cho thành tích học tập cá nhân xuất sắc. Người nhận học bổng này sẽ không đựoc nhận thêm bất kỳ học bổng hỗ trợ tài chính nào khác của trường.

Yêu cầu: Học bổng dành cho các ứng viên đã đăng ký nhập học hệ sau đại học tại trường từ tháng 9/2012 hoặc tháng 1/2013. Ứng viên hội đủ điều kiện đăng ký học bổng trên là các ứng viên có thành tích học tập có liên quan tới khoá học thuộc loại xuất sắc. Thành tích học tập của ứng viên phải đứng đầu của lớp học, tương đương với UK 1st class Honours degree và được đánh giá bởi NARIC.

Gửi đơn trước ngày: Hạn chót đối với kì nhập học tháng 9/2012 là ngày 31 tháng 5 năm 2012, còn kì nhập học tháng 1/2013 là ngày 1 tháng 12 năm 2012.

Phương thức: Đăng ký trực tuyến hoặc thông qua đường bưu điện.

Thêm Thông tin: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/bu_international_scholarship.html

Theo: Scholarship Planet

 

Từ khóa:   · · · ·