Học bổng quốc tế tại đại học Bangor

bangor 300x145 Học bổng quốc tế tại đại học BangorDu học Anh: Thông tin về học bổng quốc tế tại đại học Bangor năm 2012 dành cho các sinh viên quốc tế đăng ký học tại Bangor nước  Anh.

Ngành học: Bất kỳ ngành nào do đại học Bangor tổ chức đào tạo. Các ngành học xem tại đây (theo trình tự A-Z): http://www.bangor.ac.uk/international/courses/undergrad/index.php.en?view=keywords&prospectustype=undergraduate

Mức độ: Đại học.

Nhà cung cấp: Đại học Bangor

Đất nước: Anh

Đối tượng: sinh viên quốc tế đăng ký học tại đại học Bangor ( không dành cho sinh viên có quốc tịch Vương quốc Anh).

Điều kiện:

- Ứng viên xuất sắc đăng ký học tập tại trường đại học Bangor trước ngày 1/6/2012 đủ tư cách tham gia chương trình học bổng quốc tế.

- Chương trình học bổng quốc tế dành cho các sinh viên đại học bắt đầu khoá học vào tháng 9/2012.

- Sinh viên đang nhận các hình thức học bổng từ đại học Bangor và các tổ chức khác sẽ không được xét cấp học bổng quốc tế.

- Học bổng quốc tế được cấp như một dạng khấu trừ giá trị học phí được chi trả trước thời hạn cuối tháng 10/2012.

- Không dành cho sinh viên EU/Anh

Mô tả học bổng:

Tất cả các đơn đăng kí được nhận trong hoặc trước thời điểm 1/6/2012 sẽ đựoc mặc định đã đăng ký tham gia học bổng có giá trị lên tới £1,000. Học bổng sẽ được duy trì hằng năm trong suốt khoá học đại học mà sinh viên bắt buộc phải đạt được điểm số theo yêu cầu. Các ứng viên không được đòi hòi phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký học bổng quốc tế theo mẫu riêng bắt buộc.

Cách thức đăng ký: Liên hệ tư vấn viên.

Hạn chót đăng ký học bổng: 1/6/2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo tại: http://www.bangor.ac.uk/international/future/scholarship_ug.php

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·