Học bổng nghiên cứu University College London – UCL

University college london 300x199 Học bổng nghiên cứu University College London   UCLDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu University College London dành cho các ứng viên Vương Quốc Anh, Khu vực EU và Quốc tế

Đất nước: Anh

Đơn vị cấp học bổng du học: University College London

Trình độ: MPhil/PhD và EngD

Chuyên ngành: Tất cả các chuyên ngành tại UCL

Đối tượng: Tất cả các sinh viên quốc tế

Sơ lược về học bổng du học

ULD dành hơn 4 suất học bổng hằng năm dành cho các ứng viên quốc tế trình độ Mphil/PhD và EngD. Với kinh nghiệm và các kĩ năng nghiên cứu từ học bổng trên các ứng viên có thể ứng dụng vào các nghiên cứu liên quan trong tương lai. Thời gian cho nghiên cứu là 1 năm. Các ứng viên đang trong quá trình học MPhil/PhD hay EngD cũng có thể tham gia học bổng trên.

Yêu cầu:

Ứng viên đáp ứng yêu cầu đầu vào hoặc đang là sinh viên toàn thời gian tại chương trình MPhil/PhD hay EngD của UCL.

Giấy đảm bảo ứng viên được nhận học bổng 3 năm chương trình MPhil/PhD hoặc EngD thông thường.

Ứng viên cần giấy đảm bảo trên đã được chứng nhận từ các bộ phận có thẩm quyền như Research Council

Hình thức nộp đơn: Qua đường bưu điện

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 24 tháng 2 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/UK-EU_Res/gsrscdt

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · · · · ·