Học bổng Nghiên cứu Tiến Sỹ Cavendish

westminster university1 300x183 Học bổng Nghiên cứu Tiến Sỹ CavendishDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng Nghiên cứu Tiến Sỹ Cavendish tại University of Westminster, 2012, Anh dành cho các ứng viên đến từ các nước đang phát triển

Quốc gia: Anh

Ngành: Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản

Bậc học: Tiến sĩ (PhD), Vị trí nghiên cứu

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên của các nước đang phát triển

Đơn vị cấp học bổng: University of Westminster

Sơ lược về học bổng:

Học bổng toàn phần có giá trị trong vòng 3 năm dành cho các ứng viên xuất sắc có mong muốn nghiên cứu PhD tại University of Westminster, Anh. Lưu ý, ứng viên cần nhận được thư chấp nhận vào học chương trình PhD tại Univesrity of Westminter trước hạn nộp hồ sơ cho học bổng.

Yêu cầu: – Ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển và có dự định học ngành Khoa học hoặc Công nghệ tại trường.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 5 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Qua đường bưu điện

Xem thông tin chi tiết tại: http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/student-finance/funding/scholarships/postgraduate/phd-cavendish-research-scholarship

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·