Học bổng nghiên cứu 2012 tại University of York

university of york 300x180 Học bổng nghiên cứu 2012 tại University of YorkDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu 2012 tại University of York, Anh dành cho các sinh viên quốc tế.

Quốc gia: Anh

Ngành: Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Kinh doanh và quản lý, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Y tế và sức khỏe

-Chuyên ngành: Nghiên cứu Khoa Học, Ngôn ngữ, Tiếng Anh

Bậc: Tiến sĩ (PhD)

Đơn vị cấp học bổng: University of York

Ngành học: Xem chi tiết tại: http://www.york.ac.uk/about/departments/academic/

Sơ lược về học bổng:

Học bổng Tiến sĩ dành cho các ứng viên quốc tế có thành tích học thuật xuất sắc áp dụng cho tất cả các lĩnh vực mà The University of York đào tạo trị giá £5,000 /năm tương đương với 1 năm học phí. Học bổng chỉ dành cho mức học phí của sinh viên quốc tế.

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện cần và đủ để được nhận vào học tại University of York.

Ứng viên đảm bảo quá trình học toàn thời gian tại trường.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30 tháng 4 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Online

Xem thông tin chi tiết tại: http://www.york.ac.uk/study/international/fees-funding/scholarships/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·