Học bổng MA & PhD 2012-2013 lĩnh vực Khoa học xã hội

bangor university 300x161 Học bổng MA & PhD 2012 2013 lĩnh vực Khoa học xã hộiDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng MA & PhD 2012-2013 lĩnh vực Khoa học xã hội tại Bangor University, Anh dành cho các ứng viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc

Quốc gia: Anh

Ngành: Khoa học Xã hội và Truyền thông, Nhân văn

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD)

Đơn vị cấp học bổng: Bangor University.

Sơ lược về học bổng:

Bangor University trao một lượng học bổng MA và PhD cho niên học 2012-2013 dành cho sinh viên quốc tế có giá trị từ £1000 cho đến học bổng toàn phần.

Yêu cầu: Ứng viên được xét duyệt hồ sơ dựa trên thành tích học thuật, kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu đồng thời các thành tựu đạt được.

Lưu ý: Hồ sơ của ứng viên sẽ không được chấp nhận nếu không có CV.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Phương thức: Email và Qua đường bưu điện

Thêm Thông tin: http://www.bangor.ac.uk/so/postgraduate/funding/index.php.en#Bursaries

Theo: Scholarship Planet