Học bổng Luật Larry Grant

university of Kent 300x202 Học bổng Luật Larry GrantDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu Tiến Sĩ chuyên ngành Luật, Kent Law School, University of Kent, Vương Quốc Anh.

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Luật

Đơn vị cung cấp học bổng: Kent Law School, University of Kent

Đất nước: Vương quốc Anh.

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế.

Sơ lược học bổng:

Học bổng bao gồm £1,500 và học phí (dựa vào tỉ giá UK/EU).

Ứng viên nhận học bổng tham gia vào nghiên cứu của MPhil hoặc LLM theo bậc học về giáo dục về điều trị hợp pháp, nhân quyền, luật nhập cư hoặc luật hình sự tương ứng với cải tổ pháp luật hoặc chính sách xã hội

Điều kiện:

Ứng viên ít nhất đã hoặc chuẩn bị hoàn thành Cấp Độ thứ hai Cao Cấp của Đại Học(2:1 hoặc tương ứng đối với các quốc gia khác), hoặc Nghiên Cứu Sinh.

Hình thức đăng kí: Online

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 13 tháng 4 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.kent.ac.uk/law/postgraduate/funding/research.html

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · · · ·