Học bổng Lloyd’s Register Educational Trust

hoc bong du hoc university of glasgow 300x218 Học bổng Lloyd’s Register Educational TrustDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng Lloyd’s Register Educational Trust dành cho chương trình sau đại học, 2012, Anh Quốc dành cho các sinh viên quốc tế.

Quốc gia: Anh

Ngành : Cơ khí và Công nghệ

-Chuyên ngành : Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Xây dựng

Bậc học: Sau Đại Học, Thạc sĩ

Trường học: University of Glasgow

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tử – kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics)

Mô tả học bổng:

Học bổng LRET dành cho các sinh viên có nguyên vọng học cao học hệ Master các ngành Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tữ – kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics).

Yêu cầu :

Học bổng LRET dành cho sinh viên nước Anh, các nước EU và các nước khác, đặc biệt là với các sinh viên có nguyên vọng học cao học hệ Master các ngành Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tử – kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics).

Hạn nộp hồ sơ: Vui lòng liên hệ tư vấn viên.

Hình thức nộp hồ sơ : Online.

Thông tin chi tiết xem tại : http://www.gla.ac.uk/postgraduate/howtoapplyforataughtdegree/applyonline/

Theo: Scholarship Planet

 

Từ khóa:   · · ·