Học bổng Kayoko Tsuda Bursary ngành Nhật Bản học

hoc bong nganh nhat ban hoc 300x225 Học bổng Kayoko Tsuda Bursary ngành Nhật Bản họcDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng Kayoko Tsuda Bursary ngành Nhật Bản học tại Japan Research Centre, 2012, Anh dành cho các ứng viên quốc tế.

Quốc gia: Anh

Ngành:

-Chuyên ngành: Ngôn ngữ

Bậc: Tiến sĩ (PhD)

Chuyên ngành: Nhật Bản học.

Tên học bổng: Kayoko Tsuda Bursary

Sơ lược về học bổng:

Japan Research Centre (JRC) trao học bổng cho các ứng viên ngành Nhật Bản học bậc Tiến sĩ với sự tài trợ về tài chính của Cô Kayoko Tsuda. Một suất có giá trị £7,000 (chưa thuế) và sẽ chia làm ba lần nhận như sau: £3,000 được trao vào đầu học kì 1, £3,000 được trao vào đầu học kì 2 và £1,000 được trao khi ứng viên được Viện sĩ của JRC công nhận đã hoàn thành luận văn Tiến sĩ.

Yêu cầu: Học bổng dành cho tất cả các ứng viên có mong muốn nghiên cứu ngành Nhật Bản học bậc Tiến sĩ .

Ứng viên nghiên cứu và hoàn thành luận văn tại SOAS vào năm thứ 3 và năm thứ 4 trong suốt thời gian học thuật 2012/2013.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 25 tháng 5 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Email

Xem thêm thông tin tại: http://www.soas.ac.uk/registry/scholarships/kayoko-tsuda-bursary-japanese-studies.html

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·