Học bổng ISH/London Met tại London Metropolitan University

hoc bong ishlondon met 300x225 Học bổng ISH/London Met tại London Metropolitan UniversityDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng ISH/London Met tại London Metropolitan University, 2012, Anh Quốc dành cho tất cả các sinh viên quốc tế có kết quả học tập xuất sắc

Quốc gia: Anh

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Khoa học máy tính, Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Lữ hành, Du lịch và Khách sạn, Luật, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Nông nghiệp và các chuyên ngành liên quan, Y tế và sức khỏe

Bậc học: Sau Đại Học, Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD), Đại học, Cao đẳng

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: các khoá học được trường đào tạo.

Đơn vị cung cấp học bổng: International Students House (ISH) và London Metropolitan University.

Mô tả học bổng:

Chương trình học bổng được liên kết tổ chức bởi International Students House (ISH) và London Metropolitan University. International Students House cung cấp nơi ở và các khoản hỗ trợ sinh họat, các chương trình cộng đồng dành cho sinh viên chính quy tại trung tâm thành phố London. Ứng viên được tuyển chọn dựa trên thành tích học tập xuất sắc và nguyện vọng – tiềm năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội nước nhà.

Yêu cầu: Chỉ có ứng viên hội đủ điều kiện mới đưoc tham gi đăng ký. Ứng viên đựoc nhân học bổng sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt thời gian học đại học hoặc sau đại học.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 31 tháng 5 năm 2012.

Phương thức: Đăng kí thông qua đường bưu điện.

Thêm Thông tin: http://www.londonmet.ac.uk/international/howtoapply/scholarships/postgraduate-scholarships/ishlondonmet.cfm

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·