Du học Anh: Học bổng Huck Centre

university of reading 300x225 Du học Anh: Học bổng Huck CentreDu học Anh: Thông tin về học bổng Huck Centre các ngành kinh doanh tại University of Reading nước Anh, dành cho các sinh viên quốc tế.

Ngành học: Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại, Marketing và Quản lý quốc tế.

Bậc học: Thạc sĩ

Trường đại học: Henley Business School, University of Reading

Đất nước: Anh

Yêu cầu:

Sinh viên quốc tế

Thành tích học tập xuất sắc ; có thành tích hoạt động ngoại khóa cho xã hội hay ngành kinh doanh

Đáp ứng được các điều kiện của trường về thành tích học tập và chứng chỉ Anh Văn (Xem các yêu cầu của trường về bằng cấp và chứng chỉ Anh Văn tại đây)

Đã nhận được thư mời học ngành Thạc sĩ từ trường trong các ngành học kể trên và đã trả số tiền ứng trước theo yêu cầu.

Mô tả học bổng: Học bổng này cung cấp đến £600 dành chov iệc chi trả tiền học phí. Học bổng có thời hạn (dựa trên các yêu cầu) trong 1 năm. Ứng vei6n sẽ phải hoàn thành 1 dự án (chiếm khoảng 60 giờ học) dưới tên School’s Huck Centre dành cho Nghiên cứu về Quản trị.

Đăng ký: Bưu điện (tải đơn đăng ký tại đây: http://www.reading.ac.uk/web/FILES/student_recruitment/Postgraduate_Application_Pack.pdf)

Hạn chót: 25/10/2012

Xem thêm chi tiết về học bổng tại đây: http://www.henley.reading.ac.uk/management/pg-taught/mgmt-pgtscholarships-huck.aspx

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·