Du học Anh: Học bổng Eira Francis Davies 2012

swansea anh 300x225 Du học Anh: Học bổng Eira Francis Davies 2012Du học Anh: Chương trình học bổng Eira Francis Davies 2012 tại Swansea University nước Anh dành cho sinh viên nữ tại các nước đang phát triển.

Đất nước: Anh

Trường học: Swansea University

Bậc học: Đại học và sau Đại học

Ngành học: các khóa học được cung cấp bởi nhà trường

Đối với Đại học: tìm hiểu về các khóa học tại đây: http://www.swan.ac.uk/undergraduate/

Đối với sau Đại học: tìm hiểu về các khóa học tại đây: http://www.swan.ac.uk/postgraduate/

Đây là học bổng du học dành cho sinh viên nữ thuộc các nước đang phát triển (Bao gồm Việt Nam) bậc Đại học và Cao học tại Swansea University, Anh Quốc

Miêu tả học bổng:

Các sinh viên nữ tại các quốc gia đang phát triển có thể nộp đơn cho chương trình Cử nhân hay Cao học thuộc chương trình Taught Master .

Học bổng Eira Francis Davies được trao hàng năm bởi Thượng Nghị Viện dựa trên các bằng khen về thành tích học tập hay/ và nhu cầu trợ giúp tài chính. Học bổng này sẽ hỗ trợ hoàn toàn hay 1 phần học phí và thời hạn sẽ do Thượng Nghị Viện quyết định hàng năm. Thêm vào đó nó cũng sẽ phụ thuộc vào ngành học và các điều kiện khác từ Swansea University.

Yêu cầu:

  • Không đến từ  Châu âu, phải là sinh viên mới và đang tìm kiếm các khóa học toàn thời gian
  • Ứng viên phải đăng ký nhập học và nhận được thư nhập học trước
  • Thể hiện được thành tích học tập tốt và nhu cầu hỗ trợ về tài chính
  • Không tham gia các chương trình học bổng hay trợ giúp tài chính khác từ  Swansea University

chú ý:

  • Sinh viên đang đăng ký chương trình học bổng Cao đẳng quốc tế Swansea – ICWS không được đăng ký cho chương trình học bổng quốc tế
  • Những ứng viên đạt học bổng Francis Davies phải cam kết sẽ trở về đất nước của họ và làm việc hay tiếp tục theo đuổi việc học
  • Học bổng chỉ dành cho sinh viên nữ các nước đang phát triển

Hạn chót: Ngày 1, tháng 5, năm 2012

Đăng ký: Tải về đơn đăng ký tại đây và gửi về Văn phòng tuyển sinh tại : alumni@swansea.ac.uk

Để tìm hiểu thêm về Swansea University, xem trang web chính thức của trường: http://www.swan.ac.uk/

Tham khảo thông tin về các học bổng du học Mỹ, du học Canada, du học New Zealand, du học Hà Lan… tại website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·