Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

học bổng du học Anh 2017- 2018

Săn học bổng Anh Quốc đại học Conventry 2017 -2018

Đại học Coventry

I.  Giới thiệu trường
Trường Đại học Coventry được thành lập từ năm 1843 tại thành phố Conventry, một thành phố sôi động, đa văn hóa và giàu truyền thống lịch sử của Vương Quốc Anh, ngay gần thành phố Birmingham, Northampton. Ngoài ra, Coventry được đánh giá là thành phố có mức sinh hoạt rẻ thứ ba và là một …