Học bổng Dean tại University of East London

University of East London 300x229 Học bổng Dean tại University of East LondonDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng Dean tại University of East London, 2012, Anh dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.

Quốc gia: Anh

Ngành: Khoa học máy tính, Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Luật

-Chuyên ngành: Quản lý, Tài chính, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế Nội thất

Bậc học: Thạc sĩ

Đơn vị cấp học bổng: University of East London.

Sơ lược về học bổng:

Tất cả các hồ sơ xin nhập học tại University of East London sẽ ngay lập tức được xét tuyển cho học bổng Dean, ứng viên không cần nộp thêm 1 bộ hồ sơ xét duyệt học bổng riêng

Yêu cầu: Ứng viên không cần đáp ứng thêm bất kì một yêu cầu khác về học thuật ngoại trừ đáp ứng yêu cầu để học 1 năm chương trình Thạc sĩ.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 13 tháng 7 năm 2012

Phương thức: Thư điện tử và Online

Thêm Thông tin: http://www.uel.ac.uk/international/fees/scholarships.htm#FTR

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·