Học bổng cao học tại Bangor University

Bangor University 300x187 Học bổng cao học tại Bangor UniversityDu học Anh: Chương trình học bổng Quốc tế dành cho sinh viên cao học tại Bangor University dành cho các sinh viên quốc tế.

Bậc học: Sau đại học.

Ngành học: Tất cả ngành học mà trường có thể đào tạo (xem danh sách môn học cao học tại: http://www.bangor.ac.uk/international/courses/postgrad/taught/index.php.en?view=keywords&prospectustype=postgraduate)

Trường học: Bangor University.

Đất nước: Anh.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế (Không bao gồm ứng viên UK và EU)

Điều kiện:

Học bổng Quốc tế áp dụng cho sinh viên bắt đầu quá trình học sau đại học vào tháng 9/2012.

Sinh viên đã nhận học bổng từ Bangor University hoặc các nguồn khác sẽ không được nhận học bổng Quốc tế.

Hình thức học bổng:

Học bổng được cung cấp dưới hình thức khấu trừ học phí phải thanh toán vào cuối tháng 10/2012.

Sinh viên đăng ký cho MSc Forestry (học từ xa) có khả năng nhận học bổng nhiều hơn và sẽ được trao tặng trong những năm sau với thành tích thích hợp.

Cách thức đăng ký: Liên hệ văn phòng phụ trách nhà trường để biết chi tiết

Hạn chót đăng ký: Ngày 1 tháng 6 năm 2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo tại: http://www.bangor.ac.uk/international/future/scholarship_pg.php

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·