Học bổng bán phần học phí của Đại học Liverpool Hope, Anh năm 2016-2017

Đại học Liverpool Hope cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Học bổng áp dụng cho chương trình học sau đại học tại trường.Trường cam kết khuyến khích việc nộp đơn từ các sinh viên có trình độ học vấn cao, những người sẽ được hưởng lợi từ việc học tập tại Vương quốc Anh.

Xem thêm thông tin du học liên quan:

livhope 2533284b Học bổng bán phần học phí của Đại học Liverpool Hope, Anh năm 2016 2017

Liverpool Hope được xếp hạng trong top 20 trường đại học Vương quốc Anh có liên quan đến số lượng giao viên giảng dạy có bằng tiến sĩ.

Ứng viên phải có bằng danh dự loại tốt từ một trường được công nhận. Và phải có IELTS 6.5 với tối thiểu 6.0 phần đọc và viết.

Bậc học: Chương trình sau đại học.

Ngành học: Học bổng được trao cho tất cả các khoa của trường, bao gồm nhiều khóa học khác nhau.

Chi tiết tham khảo tại: http://www.hope.ac.uk/departmentsandfaculties/

Giá trị học bổng: Học bổng quốc tế sau đại học có giá trị một nửa học phí (ví dụ như giảm giá 50% học phí, với năm học 2016/17 phần học phí này tầm £ 5.400 tới 5.900 £).

Số lượng học bổng: Mỗi năm 5 phần học bổng.

Đối tượng học bổng:  Sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới.

Yêu cầu: Số lượng học bổng sau đại học quốc tế có sẵn hàng năm là năm. Học bổng sau đại học quốc tế được trao bởi các quyết định của Ủy ban Đại học và được dựa trên thành tích học tập và tham gia hoạt động xã hội và cộng đồng. Các ứng viên phải:
– Ứng viên là sinh viên quốc tế đã đạt được kết quả cao trong xếp loại học vấn cuối cùng và có thể chứng minh thành tích học tập tốt, năng động, tham gia hoạt động xã hội và cộng đồng, và khát vọng tương lai trong việc tăng cường sự phát triển xã hội và kinh tế của đất nước quê hương của ứng viến.

Điều kiện nhập học

Yêu cầu đầu vào: Một bằng danh dự loại tốt từ một trường được công nhận.

Yêu cầu kiểm tra năng lực: Không.

Yêu cầu ngoại ngữ: Ứng viên phải đạt IELTS 6.5 với tối thiểu 6.0 cho phần Đọc và Viết.

Thủ tục cần thiết: Những giấy tờ cần chuẩn bị:

-Xin hoàn thành tất cả các thông tin, bao gồm tên, địa chỉ liên lạc, MÃ số sinh viên và các bằng cấp cần thiết. Đơn đăng ký thiếu các thông tin cần thiết sẽ tự động bị từ chối.
-Xin Đính kèm các tài liệu cần thiết có liên quan (ví dụ như bản sao giấy chứng nhận trình độ học vấn và tài liệu tham khảo học tập). Những đơn đăng ký thiếu các giấy tờ có liên quan sẽ tự động bị loại.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót nộp đơn là ngày 03-6-2016 cho kháo học tháng 9 năm 2016 và ngày 28-10-2016 cho khóa học tháng Một.

Phương thức nạp đơn: Ứng viên phải nhận được một  thư mời nhập học cho chương trình sau đại học tại đại học Liverpool Hope và hoàn tất Mẫu đăng ký học bổng quốc tế kèm theo các thủ tục cần thiết.
Mẫu đơn đăng ký học bổng: http://www.hope.ac.uk/media/liverpoolhope/contentassets/media,60446,en.pdf

Xem thêm thông tin: http://www.hope.ac.uk/international/feesandscholarships/internationalscholarships/internationalpostgraduatescholarships/#d.en.4002

Từ khóa:   ·