Du học Vương Quốc Anh – Tôi được phép mang theo những ai?

londona12 Du học Vương Quốc Anh   Tôi được phép mang theo những ai? Các thành viên gia đình được phép đi theo bạn gồm vợ/chồng của bạn hoặc bạn đời dân sự (bạn tình cùng giới) và các con còn ở tuổi phụ thuộc. “Quan hệ bạn tình dân sự” là quan hệ đồng giới đã được chính thức đăng ký ở Anh hoặc ở nước của bạn.

Nếu bạn là công dân một nước trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) hoặc Thuỵ Sĩ, vợ/chồng hoặc bạn tình dân sự của bạn và các con còn ở tuổi phụ thuộc của bạn được phép tự do cùng bạn vào Anh. Cuốn “Sinh viên EEA” cung cấp những thông tin về gia đình và những gì bạn có thể làm nếu bạn là  công dân một nước EEA trong khi những người thân của bạn thì không phải.

Nếu bạn là công dân của các nước không thuộc EEA, gia đình của bạn sẽ chịu sự chi phối của chính sách nhập cư nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể được mang theo vợ/chồng hoặc bạn tình dân sự và các con dưới 18 tuổi. Bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn có thể chi trả tài chính cho họ, rằng bạn có thể thu xếp nhà ở phù hợp cho họ và họ sẽ rời Anh cùng bạn khi bạn học xong.

Gia đình bạn có thể sẽ phải nộp hồ sơ xin nhập cư  một cách độc lập. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại  tài liệu hướng dẫn của UKCOSA “Dependents of international students” (Những người phụ thuộc của sinh viên quốc tế”).

Hiện nay sinh viên quốc tế không được mang theo bạn tình chưa kết hôn (trừ bạn tình dân sự) tới Anh trừ khi họ vào Anh để kết hôn. Nếu bạn có quan hệ lâu dài (2 năm hoặc hơn) với một người đã định cư ở Anh hoặc một người có giấy phép làm việc tại Anh hoặc một công dân của Anh thì tình hình có thể khác. Bạn nên trao đổi với một cố vấn sinh viên hoặc cán bộ phụ trách phúc lợi ở trường bạn để có thêm thông tin trước khi nộp đơn xin nhập cảnh với Bộ Nội vụ.