Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

Du học Anh – Học ĐH tại Anh không qua dự bị ĐH?

1282961845 students amongst shelves bundoora 2005 jpg Du học Anh   Học ĐH tại Anh không qua dự bị ĐH?Em đang học lớp 12 và chuẩn bị thi ĐH. Nếu em trúng tuyển ĐH thì kết quả này có được các trường ở Anh chấp nhận cho em học ĐH không? Hay em phải qua dự bị ĐH rồi mới được học ĐH? (Trần Nam Anh,trannamanh_89@…)

- Trả lời của Hội đồng Anh:

Để vào ĐH ở Anh, Bắc Ailen và xứ Uên, thông thường sinh viên Việt Nam phải học dự bị ĐH một hoặc hai năm. Vì hệ thống phổ thông ở Anh là 13 năm, trong khi Việt Nam chỉ là 12 năm.

Tuy nhiên, tốt nghiệp THPT ở Việt Nam, bạn có thể được nhận vào học năm thứ nhất ở các trường ĐH tại Scotland và học bốn năm ĐH; còn ở Anh, xứ Uên và Bắc Ailen thì ba năm.

Bạn cũng nên chú ý trình độ tiếng Anh tối thiểu để học ĐH ở Anh là IELTS 6.0.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với đại diện chính thức của trường:

Công ty tư vấn du học Âu Mỹ (AMEC) 
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn 
website: www.amec.com.vn, www.duhoc360.com

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Trích phần đã chọn

Du học Anh – Học ĐH tại Anh không qua dự bị ĐH?

1282961845 students amongst shelves bundoora 2005 jpg Du học Anh   Học ĐH tại Anh không qua dự bị ĐH?Em đang học lớp 12 và chuẩn bị thi ĐH. Nếu em trúng tuyển ĐH thì kết quả này có được các trường ở Anh chấp nhận cho em học ĐH không? Hay em phải qua dự bị ĐH rồi mới được học ĐH? (Trần Nam Anh,trannamanh_89@…)

- Trả lời của Hội đồng Anh:

Để vào ĐH ở Anh, Bắc Ailen và xứ Uên, thông thường sinh viên Việt Nam phải học dự bị ĐH một hoặc hai năm. Vì hệ thống phổ thông ở Anh là 13 năm, trong khi Việt Nam chỉ là 12 năm.

Tuy nhiên, tốt nghiệp THPT ở Việt Nam, bạn có thể được nhận vào học năm thứ nhất ở các trường ĐH tại Scotland và học bốn năm ĐH; còn ở Anh, xứ Uên và Bắc Ailen thì ba năm.

Bạn cũng nên chú ý trình độ tiếng Anh tối thiểu để học ĐH ở Anh là IELTS 6.0.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với đại diện chính thức của trường:

Công ty tư vấn du học Âu Mỹ (AMEC) 
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn 
website: www.amec.com.vn, www.duhoc360.com

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Trích phần đã chọn