Du học Anh: học bổng Thạc sĩ John Henry Brookes tại Oxford Brookes University

oxford brooke 300x223 Du học Anh: học bổng Thạc sĩ John Henry Brookes tại Oxford Brookes UniversityDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng du học thạc sĩ John Henry Brookes tại Oxford Brookes University.

Đất nước: Anh

Trường học: Oxford Brookes University

Bậc học: Sau Đại học

Chuyên ngành: Các chương trình bất kì cung cấp bởi Oxford Brookes University

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên trên toàn thế giới

Sơ lược về học bổng:

Cho khóa học bắt đầu vào năm 2012, trường sẽ cung cấp một số lượng nhất định học bổng John Henry Brookes cho tất cả các ứng viên đến từ Anh/EU và tất cả các Quốc gia trên thế giới

Thông tin chi tiết sẽ thông báo từ tháng 1 năm 2012.

Điều kiện:

Chấp nhận học chương trình Thạc sĩ toàn thời gian tại Oxford Brookes University bao gồm các chương trình MA, MSc, MBA hoặc LLM.

Phải là sinh viên bắt đầu học chương trình Thạc sĩ trong phạm vi khóa học bắt đầu vào tháng 9 của niên học 2011/2012.

Phạm vi học bổng không giới hạn dành cho tất cả các ứng viên Quốc tế kể cả Anh, khu vực EU.

Ứng viên nên có một văn bằng danh dự hoặc tương đương từ các trường danh tiếng hoặc học vị cao hơn. Ứng viên cũng có thể là người có kinh nghiệm thể hiện trong trình độ chuyên môn ở mức tiêu chuẩn của văn bằng đề ra.

Các ứng viên nhận được phần thưởng là các nguồn tài trợ bao gồm việc chi trả học phí không đủ điều kiện nhận học bổng; Các điều kiện không bị tác động bởi quĩ chi trả chi phí.

Hình thức đăng kí: Online

Hạn chót: Ngày 29 tháng 6 năm 2012

Tham khảo thêm thông tin tại Website:

http://www.business.brookes.ac.uk/postgraduate/scholarships/?err404=postgraduate/scholarships.html

 Theo: scholarship planet

Từ khóa: