Học bổng nghiên cứu sau tiến sỹ tại Anh

University of liverpool 300x200 Học bổng nghiên cứu sau tiến sỹ tại AnhDu học Anh: Thông tin về chương trình học bổng du học dành cho vị trí nghiên cứu sau tiến sỹ tại School of Engineering, University of Liverpool, Vương quốc Anh

Đất nước: Vương quốc Anh

Trường học: University of Liverpool

Chuyên ngành: Structural Engineering

Cấp độ: Sau tiến sỹ

Đơn vị cung cấp học bổng du học: Late-Stage Invention for Innovation grant

Mô tả học bổng du học:

Quỹ học bổng được thành lập bởi tổ chức Late-Stage Invention for Innovation grant nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ theo dõi liên tục áp lực bên trong mắt vượt quá khoảng thời gian 24h. Dự án đem đến một trải nghiệm thú vị khi tiếp cận với các công cụ kĩ thuật cấu trúc hiện đại và đặc biệt là trong một trong những lĩnh vực thách thức nhất của Cơ sinh. Sinh viên tham gia học bổng sẽ có khả năng đạt đựoc vị trí PhD hay có một bảng lý lịch sáng giá trong lĩnh vực kỹ thuật cấu trúc – Cơ sinh. Nỗ lực tham gia tích cực các cuộc thí nghiệm và lĩnh vực số hoá các yếu tố ảo luôn là một sự ghi nhận vô cùng xứng đáng và đựoc coi trọng . Học bổng kéo dài trong 3 năm.

Điều kiện:

  • Đạt được vị trí PhD (hoặc tương đương) lĩnh vực kỹ thụât cấu trúc và cơ sinh.
  • Các số hoá phi tuyến tính các yếu tố ảo của Hành vi cơ học (Nonlinear numerical simulation of mechanical behaviour)
  • Sử dụng thành thạo bảng tính. Có kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Khả năng làm việc nhóm một cách độc lập, tin cậy, hiệu quả.
  • Kỹ năng tổ chức và thấu hiểu lòng người.
  • Sở hữu một nền tảng kiến thức cơ bản, kỹ năng và kinh nghiệm mà công việc đòi hỏi, và đặc biệt là khả năng vận dụng những tố chất đó để hoàn thành công vịêc một cách sáng tạo và có nhiều hịêu quả.
  • Sẵn sàng giúp đỡ vói các thành viên trong nhóm nhằm cùng nhau phát triển chuyên môn cũng như đạt được mối quan hệ hợp tác lâu dài.
  • Kỹ năng hoàn thành công việc trong thời hạn yêu cầu được giao.
  • Kỹ năng tự tin giải quyết các vấn đề.

Cách thức đăng ký: thông qua đường bưu điện.

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 17 tháng 2 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.liv.ac.uk/working/job_vacancies/research/R-5765511.htm

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · · ·