Du học Anh: Học bổng ngành Sinh học 2012 tại University of York

du hoc anh hap dan 1024x767 300x224 Du học Anh: Học bổng ngành Sinh học 2012 tại University of YorkDu học Anh: Đây là thông tin về chương trình học bổng du học tại trường University of York dành cho sinh viên quốc tế năm 2012 ngành sinh học.

Đất nước: Anh Quốc

Bậc học: Đại học

Ngành: Sinh học

Trường học: University of York

Học bổng này dành cho mọi sinh viên quốc tế

Yêu cầu:

Nếu bạn đăng ký cho chương trình Sinh học 3 – 4 năm hoặc chương trình chuyên Sinh và có khả năng chi trả các chi phí du học là bạn đã đủ điều kiện đăng ký.

Miêu tả học bổng: Khoa Sinh học sẵn sàng cung cấp tới 5 học bổng cho các sinh viên đăng ký chương trình cử nhân vào năm 2012 (hoặc 2013). Mỗi học bổng trị giá £1000/ năm trong suốt thời gian của khóa học ( với điều kiện bạn phải đáp ứng được yêu cầu của khóa học) . Những bạn đạt được học bổng phải đảm bảo cân đối được các chi phí trong thời gian học.

Đăng ký: Qua Email

Đơn đăng ký phải được điền  dựa vào mẫu đơn Biology Overseas Students Scholarship (Học bổng Sinh học dành cho sinh viên quốc tế). Học bổng sẽ được xét duyệt cho những bạn đã gửi đơn đăng ký hoặc đã được chấp nhận học.

Hạn chót: 22/06/2012

Để tải mẫu đơn đăng ký cũng như tìm hiểu thông tin chi tiết về học bổng, xem tại đây

Nguồn: scholarship planet

Từ khóa: