Du học Anh : Học bổng du học Đại học Abertay

hoc bong du hoc anh dai hoc aberdeen 300x225 Du học Anh : Học bổng du học Đại học AbertayDu học Anh – Học bổng dựa trên thành tích học tập dành cho các cá nhân có thành tích học tập nổi bật, được đánh giá trên cơ sở kết quả học tập tại trường phổ thông/cao đẳng/đại học tại thời điểm nộp đơn

Đất nước: Anh

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Bậc học :  Đại học và sau đại học

Chuyên ngành: Không giới hạn

Điều kiện tham gia:

- Ứng viên tham gia học bổng là các sinh viên ngoài Liên minh châu Âu và Khu vực tự do thương mại châu Âu

- Ứng viên tham gia phải đáng tin cậy trong việc trả Học phí du học và là những ứng viên được nhà trường tin tưởng là có chất lượng học tập và thành tích cá nhân tốt để đóng góp vào trường Đại học.

Sơ lược về học bổng:

- Học bổng du học sẽ hỗ trợ từng cá nhân dựa trên thành tích học tập và/hoặc thành tích cá nhân dựa trên âm nhạc hoặc thể thao.

- Học bổng dành cho các Sinh viên đăng kí học tại Đại học Abertay vào tháng 9 năm 2012

- Hạn chót cho vòng 1 của chương trình học bổng là 31 tháng 1 năm 2012. Hai vòng còn lại được sắp xếp vào các tháng 4 và tháng 7 năm 2012

- Các loại học bổng:

  • Học bổng dựa trên thành tích học tập dành cho các cá nhân có thành tích học tập nổi bật, được đánh giá trên cơ sở kết quả học tập tại trường phổ thông/cao đẳng/đại học tại thời điểm nộp đơn
  • Học bổng dựa trên thành tích cá nhân dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực thể thao hoặc âm nhạc với cam kết và quyết tâm nổi bật trong cuộc sống.

Hạn chót nhân hồ sơ đăng kí: Sẽ có 3 hạn xem xét nhận học bổng:

31 tháng 1 năm 2012/ 30 tháng 4 năm 2012/31 tháng 7 năm 2012

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.abertay.ac.uk/media/Overseas%20Scholarship%20Booklet%202012.pdf

Nguồn : ScholarshipPlanet.info

 

Từ khóa:   ·