Đại học Exeter tham gia quan hệ đối tác SETsquared để thúc đẩy nghiên cứu dẫn đầu tăng trưởng kinh tế

4033483518 9b7447aa3e m Đại học Exeter tham gia quan hệ đối tác SETsquared để thúc đẩy nghiên cứu dẫn đầu tăng trưởng kinh tế

Điều Neondrum


nhóm

lượng tử ánh sáng đã dẫn đầu trong việc phát triển các sợi tinh thể lượng tử ánh sáng, đi tiên phong của Giáo sư Philip Russell vào năm 1991 và bây giờ là một khu vực mới trong vật lý. Những sợi quang học có thể khai thác sức mạnh của ánh sáng theo nhiều cách mới, tăng cường các ứng dụng hiện có và cho những người mới. Công trình dự kiến ​​sẽ có tác động lớn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, bao gồm cả nguồn ánh sáng, viễn thông quang học, ánh sáng cực tím và thế hệ x-ray, vật lý nguyên tử và lượng tử và hình ảnh thiên văn.
Video Rating: 4/5