Coventry City Guide, bao gồm Coventry Khách sạn

6918280218 0b346913c1 m Coventry City Guide, bao gồm Coventry Khách sạn

Điều

bởi Bà Maria Williams

dẫn để thu hút du khách và những thứ để làm ở Coventry, Anh. Coventry là thành phố thứ chín lớn nhất ở Anh và có dân số trên 300.000 người. Video này giới thiệu các Nhà thờ, viện bảo tàng Giao thông vận tải, Belgrade nhà hát, bảo tàng Herbert và thư viện, các trường Ricoh, bảo tàng Midlands máy bay và Lunt pháo đài. Nó cũng cho thấy các tùy chọn vận chuyển có sẵn trong khu vực. Thuật lại trong tiếng Anh. www.facebook.com twitter.com www.coventrycathedral.org.uk www.godivafestival.co.uk http http www.theherbert.org http www.midlandairmuseum.co.uk http www.travelcoventry.co.uk http
Video Rating: 4/5